thumbnail - Làm gì để tăng hiệu quả xuất khẩu trái cây Việt?
Duy Tân
Hà Nội

Làm gì để tăng hiệu quả xuất khẩu trái cây Việt?

VTV.vn - Việt Nam vốn là một nước được thiên nhiên ưu đãi để phát triển đa dạng hoa trái. Tuy nhiên, chỉ số lượng chưa đủ mà cần tập trung vào chất lượng...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác