thumbnail - Lạm phát đang là mối lo lớn nhất trên thế giới
Lan đột biến
Hà Nội

Lạm phát đang là mối lo lớn nhất trên thế giới

Vào tháng 9/2020, chỉ có khoảng 8% người tham gia khảo sát nói rằng lạm phát là mối lo lớn nhất của họ. Tuy nhiên, tỷ lệ này tăng lên tới 40% vào tháng 9/2022...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác