thumbnail - Làm rõ việc rau VietGAP rởm vào siêu thị
Viễn Đông
Hà Nội

Làm rõ việc rau VietGAP rởm vào siêu thị

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản lưu ý kết hợp kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa trong các hoạt động thẩm định, thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Tổ chức thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác