thumbnail - Lặn sâu 6 m bắt ngao biển
Quốc Cường
Hà Nội

Lặn sâu 6 m bắt ngao biển

Người thợ đeo chì, ngậm ống cấp oxy, lặn sâu 4-6 m, bắt 100-200 ngao nứa ở vùng vịnh bán lại cho chủ bãi, thu 2-3 triệu mỗi ngày.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác