thumbnail - Làn sóng dừng trả nợ vay mua nhà ở Trung Quốc nguy hiểm đến đâu?
Lan đột biến
Hà Nội

Làn sóng dừng trả nợ vay mua nhà ở Trung Quốc nguy hiểm đến đâu?

Việc khách hàng vay mua nhà ngừng trả nợ các dự án đình trệ không gây rủi ro hệ thống nhưng vẫn khiến ngân hàng nhỏ tổn thương. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác