thumbnail - Lãnh đạo bằng sự nêu gương là bài học chưa bao giờ cũ
Tuấn Anh
Hà Nội

Lãnh đạo bằng sự nêu gương là bài học chưa bao giờ cũ

Sự nêu gương của lãnh đạo chủ chốt và lan tỏa những tấm gương như thế trong xã hội là rất cần thiết. Bởi giáo dục về đạo đức mà thiếu những tấm gương thì như thiếu đi giáo cụ trực quan vô cùng sinh động.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác