thumbnail - Lãnh đạo Bộ Xây dựng: Siết vốn, thị trường bất động sản sẽ không phát triển được!
Gia Loc
Hà Nội

Lãnh đạo Bộ Xây dựng: Siết vốn, thị trường bất động sản sẽ không phát triển được!

Vốn là một trong những yếu tố không thể xem thường trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Thị trường vốn gắn chặt với bất động sản. Do đó, nếu siết thị trường vốn thì thị trường bất động sản không phát triển được...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác