thumbnail - Lập Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình trọng điểm quốc gia ngành GTVT
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Lập Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình trọng điểm quốc gia ngành GTVT

Theo đó, Bộ GTVT là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo; sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ giúp việc Ban Chỉ đạo.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác