thumbnail - Lập BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương để 'trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt’
Quân Mạnh
Hà Nội

Lập BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương để 'trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt’

VTV.vn - Nếu được Trung ương thông qua, việc thành lập BCĐ cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực có thể coi là một bước tiến của Đảng trong công tác...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác