thumbnail - Lập danh sách học sinh từ 5 đến dưới 18 tuổi để tiêm vắc-xin Covid-19
Viễn Đông
Hà Nội

Lập danh sách học sinh từ 5 đến dưới 18 tuổi để tiêm vắc-xin Covid-19

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, lập danh sách học sinh từ 5 đến dưới 18 tuổi chưa tiêm chủng vắc-xin Covid-19 hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ để tổ chức tiêm cho đối tượng này, đảm bảo hoàn thành trong tháng 8.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác