thumbnail - Lấy chồng Hàn, 9X Hải Dương kể về khoảng thời gian khủng khiếp 2 bàn tay trắng sang xứ người
Minh DucTRan
Hà Nội

Lấy chồng Hàn, 9X Hải Dương kể về khoảng thời gian khủng khiếp 2 bàn tay trắng sang xứ người

Chị Trang từng stress giảm 11kg xuống còn 39kg khoảng thời gian đầu tay trắng sang Hàn, chồng làm với mức lương thấp mà phải trang trải, lo liệu bao thứ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác