thumbnail - Lấy ý kiến nhân dân góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Diệu Thúy
Hà Nội

Lấy ý kiến nhân dân góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Bộ Tài nguyên và Môi trường đăng tải công khai dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trước khi trình Chính phủ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác