thumbnail - Lễ ra quân khu vực miền Bắc của Masterise Homes: Đẳng cấp quốc tế, vị thế kim cương
Thu Trang
Hà Nội

Lễ ra quân khu vực miền Bắc của Masterise Homes: Đẳng cấp quốc tế, vị thế kim cương

Sức nóng từ hai “siêu” dự án thuộc Masteri Collection - Đẳng cấp quốc tế, vị thế kim cương đã hâm nóng thị trường bất động sản cao cấp Hà Nội.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác