thumbnail - Lễ tri ân, trưởng thành có được tổ chức ở các trường học trong năm nay?
Minh DucTRan
Hà Nội

Lễ tri ân, trưởng thành có được tổ chức ở các trường học trong năm nay?

Sở GD-ĐT TP.HCM đã có những chỉ đạo về việc tổ chức lễ tri ân trưởng thành trong thời gian sắp tới.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác