thumbnail - Lịch sử thành môn bắt buộc, có 45 tổ hợp hay 81 tổ hợp chọn môn?
Quốc Cường
Hà Nội

Lịch sử thành môn bắt buộc, có 45 tổ hợp hay 81 tổ hợp chọn môn?

GDVN- Việc xây dựng tổ hợp chọn môn sẽ có 2 phương án 45 tổ hợp chọn môn (mỗi nhóm chọn ít nhất 1 môn) hoặc 81 tổ hợp chọn môn (không yêu cầu chọn mỗi nhóm 1 môn).
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác