thumbnail - Lịch sử trở thành môn bắt buộc, dạy học gần giống phân ban?
Viễn Đông
Hà Nội

Lịch sử trở thành môn bắt buộc, dạy học gần giống phân ban?

Môn lịch sử trở thành bắt buộc ở cấp THPT, số môn học lựa chọn giảm và thay đổi cách thức tổ chức được đánh giá là thuận lợi cho các trường nhưng không giữ được tinh thần dạy học phân hóa ở cấp THPT.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác