thumbnail - Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15 Các tác phẩm mang xu thế chuyển đổi số
Viễn Đông
Hà Nội

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15 Các tác phẩm mang xu thế chuyển đổi số

Qua 14 kỳ tổ chức Liên hoan phát thanh toàn quốc luôn có sự đổi mới trong tổ chức cũng như cách chấm giải Điều đó cho thấy sự vận động phát triển của phát thanh và dự báo những xu hướng phát thanh trong tương lai
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác