thumbnail - Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15: Câu chuyện hậu trường chuẩn bị
Quốc Cường
Hà Nội

Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15: Câu chuyện hậu trường chuẩn bị

Cho đến thời điểm này, mọi khâu chuẩn bị cho Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 đã hoàn tất và sẵn sàng cho giờ khai mạc.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác