thumbnail - Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV-2022: Sôi động, nhiều nét mới
Quốc Cường
Hà Nội

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV-2022: Sôi động, nhiều nét mới

Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV-2022 trở thành ngày hội lớn của những người làm phát thanh cả nước
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác