thumbnail - Liên Hợp Quốc nhấn mạnh sự ủng hộ với nguyên tắc ‘Một Trung Quốc’
Quốc Cường
Hà Nội

Liên Hợp Quốc nhấn mạnh sự ủng hộ với nguyên tắc ‘Một Trung Quốc’

Liên Hợp Quốc ngày 2/8 nhắc lại sự ủng hộ đối với nguyên tắc “Một Trung Quốc” theo Nghị quyết 2758 năm 1971 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA).
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác