thumbnail - Linda Lê và Đà Lạt của tuổi thơ
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Linda Lê và Đà Lạt của tuổi thơ

Tuần qua, trong các bản tin về sự ra đi của nhà văn Pháp gốc Việt Linda Lê, thành phố Đà Lạt nhiều lần được nhắc đến. Đà Lạt như một nơi chốn khởi sinh cho một lai lịch, hơn thế, mở vào một không gian văn chương đầy day dứt u hoài.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác