thumbnail - Lo ngại quy chế đào tạo hiện hành ảnh hưởng chất lượng đào tạo tiến sỹ
Liên Hương
Hà Nội

Lo ngại quy chế đào tạo hiện hành ảnh hưởng chất lượng đào tạo tiến sỹ

VTV.vn - Một vấn đề khiến dư luận quan tâm trong những ngày gần đây đó là: những đề tài luận án Tiến sỹ được đánh giá có hàm lượng khoa học thấp nhưng vẫn...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác