thumbnail - Lộ trình sử dụng 100% xe điện và bài toán cần lời giải
Quốc Cường
Hà Nội

Lộ trình sử dụng 100% xe điện và bài toán cần lời giải

Theo các chuyên gia, dù có nhiều thách thức nhưng kế hoạch chuyển đổi hoàn toàn xe sử dụng động cơ đốt trong sang xe điện là phù hợp thực tế.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác