thumbnail - Loại hình thức tiểu thuyết mới trên các trang mạng xã hội như Twitter hoặc Facebook
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Loại hình thức tiểu thuyết mới trên các trang mạng xã hội như Twitter hoặc Facebook

Tiểu thuyết internet, còn gọi là tiểu thuyết mạng hay tiểu thuyết trực tuyến, là các tiểu thuyết nhiều kỳ trên internet bằng những phương tiện như BBS, Web. Xét về bản chất không khác nhiều so với tiểu thuyết truyền thống nhưng cũng có nhiều điều lạ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác