thumbnail - Loài thằn lằn chuyên ăn nhện góa phụ đen kịch độc
Quốc Cường
Hà Nội

Loài thằn lằn chuyên ăn nhện góa phụ đen kịch độc

Thằn lằn cá sấu ở Nam California ăn nhện góa phụ đen và dường như tiến hóa miễn dịch đối với nọc độc của chúng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác