thumbnail - Lọc ảo chung, trường ĐH dễ tuyển vượt chỉ tiêu
Minh DucTRan
Hà Nội

Lọc ảo chung, trường ĐH dễ tuyển vượt chỉ tiêu

Nhiều trường ĐH cho biết năm 2022 là năm đầu tiên lọc ảo chung cho tất cả các phương thức xét tuyển nên khó định lượng tỉ lệ gọi trúng tuyển sao cho tuyển đủ
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác