thumbnail - Lợi nhuận của doanh nghiệp phân bón đã bước qua vùng đỉnh và sẽ còn giảm tốc trong nửa cuối năm?
Trường Sơn
Hà Nội

Lợi nhuận của doanh nghiệp phân bón đã bước qua vùng đỉnh và sẽ còn giảm tốc trong nửa cuối năm?

So với mức đỉnh ghi nhận vào quý 1, lợi nhuận quý 2 của DPM, DCM đã giảm mạnh và dự báo sẽ tiếp tục giảm trong những tháng cuối năm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác