thumbnail - Lợi nhuận quý 2 của nhóm chứng khoán giảm hàng nghìn tỷ so với quý trước, hầu hết các công ty đều tăng trưởng âm
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Lợi nhuận quý 2 của nhóm chứng khoán giảm hàng nghìn tỷ so với quý trước, hầu hết các công ty đều tăng trưởng âm

Tổng lợi nhuận quý 2/2022 của nhóm 30 CTCK top đầu giảm khoảng 4.000 tỷ đồng so với cuối quý trước và giảm gần 5.000 tỷ đồng so với quý 4 năm ngoái, giai đoạn thị trường sôi động bậc nhất từ trước đến nay.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác