thumbnail - Lợi nhuận VietinBank biến động mạnh với nền tham chiếu thấp
Lan đột biến
Hà Nội

Lợi nhuận VietinBank biến động mạnh với nền tham chiếu thấp

Lợi nhuận quý 2 năm nay của VietinBank tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm trước, nhưng lũy kế 6 tháng đầu năm chỉ tăng 7%.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác