thumbnail - Lối thoát cho sách giáo khoa
Lan đột biến
Hà Nội

Lối thoát cho sách giáo khoa

Theo dự thảo Luật Giá mới nhất, phương án định giá sách giáo khoa lại thay đổi. Bộ Giáo dục & Đào tạo được giao "quyết định giá cụ thể của từng loại sách giáo khoa", thay vì để nhà xuất bản tự quyết dựa trên mức trần do Nhà nước quy định. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác