thumbnail - Louis Capital thay dàn lãnh đạo thời ông Đỗ Thành Nhân
Viễn Đông
Hà Nội

Louis Capital thay dàn lãnh đạo thời ông Đỗ Thành Nhân

Chủ tịch, tổng giám đốc, kế toán trưởng và một loạt lãnh đạo của Louis Capital từ nhiệm hoặc bị hội đồng quản trị miễn nhiệm trong nửa tháng. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác