thumbnail - "Lùa gà" bất động sản
Thức SG
Hà Nội

"Lùa gà" bất động sản

VTV.vn - Thu nhập chung của người dân sẽ quyết định giá ổn định của thị trường bất động sản. Giá lên cao nhưng khi không có người mua, thị trường sẽ điều...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác