thumbnail - Lừa tiền 1.000 nông dân qua chương trình Trái tim Việt Nam
Viễn Đông
Hà Nội

Lừa tiền 1.000 nông dân qua chương trình Trái tim Việt Nam

5 cựu cán bộ trung tâm hỗ trợ người nghèo bị cáo buộc lấy danh nghĩa chương trình Trái tim Việt Nam để lừa 49 tỷ đồng của hơn 1.000 nông dân, qua bẫy gửi tiền lãi cao.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác