thumbnail - Luận án tiến sĩ trên giấy: Công nghệ nhân bản
Cường bếu
Hà Nội

Luận án tiến sĩ trên giấy: Công nghệ nhân bản

Luận án tiến sĩ “trên giấy”, “lò” ấp tiến sĩ đã không còn xa lạ với giới học thuật Việt Nam. Đến nay, một lần nữa vấn đề này lại được dư luận quan tâm khi xuất hiện tình trạng nhân bản các luận án tiến sĩ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác