thumbnail - Luân chuyển cán bộ: Hạn chế đi chỉ 1-2 năm 'tráng men' rồi về
Thu Trang
Hà Nội

Luân chuyển cán bộ: Hạn chế đi chỉ 1-2 năm 'tráng men' rồi về

TTO - Đây là ý kiến của một số cán bộ, nguyên cán bộ sau khi Ban Bí thư ban hành quy định số 65 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác