thumbnail - Luân chuyển cán bộ: Không 'tráng men', làm đẹp hồ sơ
Minh DucTRan
Hà Nội

Luân chuyển cán bộ: Không 'tráng men', làm đẹp hồ sơ

Quy định 65 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, trong đó yêu cầu thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm được các chuyên gia đánh giá là phù hợp để cán bộ thể hiện năng lực, bản lĩnh, nhất là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, tránh việc đi chưa “ấm chỗ” đã quay về.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác