thumbnail - Luận văn tiến sĩ 'Nghiên cứu giải pháp phát triển môn cầu lông cho công chức....’ là có thật
Gia Loc
Hà Nội

Luận văn tiến sĩ 'Nghiên cứu giải pháp phát triển môn cầu lông cho công chức....’ là có thật

TTO - Một nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành giáo dục học với đề tài về phát triển môn cầu lông cho công chức TP. Sơn La tại Viện Khoa học Thể dục thể thao.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác