thumbnail - Luật Dầu khí sửa đổi cần rõ cơ chế ưu đãi và bảo vệ môi trường
Quốc Cường
Hà Nội

Luật Dầu khí sửa đổi cần rõ cơ chế ưu đãi và bảo vệ môi trường

Chuyên gia cho rằng dự án Luật Dầu khí sửa đổi phải thể hiện rõ cơ chế ưu đãi, đồng thời quy định chặt chẽ bảo vệ môi trường trong thăm dò khai thác dầu khí.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác