thumbnail - Luật sư của Johnny Depp từ chối bào chữa cho Kanye West
Trường Sơn
Hà Nội

Luật sư của Johnny Depp từ chối bào chữa cho Kanye West

Mỹ- Camille Vasquez - luật sư giúp Johnny Depp thắng kiện Amber Heard - từ chối bào chữa cho Kanye West vì rapper bình luận kỳ thị người Do Thái. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác