thumbnail - Lùm xùm về luận án tiến sĩ, Vụ trưởng Vụ GDĐH nói gì?
Minh DucTRan
Hà Nội

Lùm xùm về luận án tiến sĩ, Vụ trưởng Vụ GDĐH nói gì?

GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá rất cao vai trò phản biện, giám sát của cộng đồng khoa học đối với chất lượng các luận án tiến sĩ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác