thumbnail - Lũng đoạn doanh nghiệp nhà nước gây thiệt hại hơn 6.600 tỉ đồng
Minh DucTRan
Hà Nội

Lũng đoạn doanh nghiệp nhà nước gây thiệt hại hơn 6.600 tỉ đồng

Thay vì ngăn chặn các hành vi sai trái trong quản lý tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, nhiều quan chức tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương, các sở, ngành lại hợp thức hóa, tiếp tay cho sai phạm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác