thumbnail - Lung linh xe hoa rước Phật trên đường phố Huế
Cường bếu
Hà Nội

Lung linh xe hoa rước Phật trên đường phố Huế

Đoàn xe hoa năm nay gồm 10 chiếc, dẫn đầu là xe lư trầm, tiếp đến là các xe chuông, trống. Thứ tự 6 xe còn lại của các ban ngành tham gia theo có tên theo chủ đề liên quan đến cuộc đời Đức Phật.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác