thumbnail - Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 10 lần
Tuấn Anh
Hà Nội

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 10 lần

So với cùng kỳ, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh nhưng vẫn thấp hơn năm 2019.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác