thumbnail - Lương thấp lại chậm trễ bổ nhiệm, thăng hạng khiến giáo viên thiệt thòi
Gia Loc
Hà Nội

Lương thấp lại chậm trễ bổ nhiệm, thăng hạng khiến giáo viên thiệt thòi

GDVN- Chậm trễ trong việc thi, xét thăng hạng, bổ nhiệm lương giáo viên trong một thời gian rất dài, gây thiệt thòi vô cùng lớn cho giáo viên.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác