thumbnail - Lý do CEO Apple đánh giá cao thị trường Việt Nam
Lan đột biến
Hà Nội

Lý do CEO Apple đánh giá cao thị trường Việt Nam

Chiến sự Ukraine: Trong cuộc họp công bố báo cáo tài chính của Apple, CEO Tim Cook nhắc đến nhóm quốc gia mới nổi, gồm Việt Nam là thị trường quan trọng của công ty.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác