thumbnail - Lý do đặc biệt khiến người đàn ông không tắm gội suốt 22 năm
Diệu Thúy
Hà Nội

Lý do đặc biệt khiến người đàn ông không tắm gội suốt 22 năm

Có 3 lý do đặc biệt khiến một người đàn ông ở Ấn Độ quyết định không tắm gội suốt 22 năm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác