thumbnail - Lý do ngày Chiến thắng phát xít 9/5 có tầm quan trọng đối với Nga và Tổng thống Putin | VOV.VN
Thu Trang
Hà Nội

Lý do ngày Chiến thắng phát xít 9/5 có tầm quan trọng đối với Nga và Tổng thống Putin | VOV.VN

VOV.VN - Trong nhiều năm, ngày Chiến thắng phát xít 9/5 là một ngày trọng đại của Liên Xô trước đây và nước Nga hậu Xô viết. Nhưng ngày lễ đó cũng có những thăng trầm. Tổng thống Putin đã phục hồi ngày lễ này, với một tầm nhìn địa chính trị.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác