thumbnail - Lý do người trẻ chỉ muốn làm việc 4 ngày/tuần
Gia Loc
Hà Nội

Lý do người trẻ chỉ muốn làm việc 4 ngày/tuần

Tình trạng thiếu hụt lao động đang định hình lại nền kinh tế và cách mọi người nói về công việc. Sự phản đối được thể hiện qua hàng loạt xu hướng, từ “nằm yên” đến “đại từ chức”.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác