thumbnail - Ly kỳ chuyện mua bản quyền World Cup tại Việt Nam
Tuấn Anh
Hà Nội

Ly kỳ chuyện mua bản quyền World Cup tại Việt Nam

Câu chuyện bản quyền phát sóng World Cup 2022 đang rất nóng khi đối tác của FIFA phát giá quá cao so với sức chịu đựng của các đài hay nhà phân phối tại Việt Nam.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác