thumbnail - Lý Nhã Kỳ hủy dự khai mạc Cannes 2022
Cường bếu
Hà Nội

Lý Nhã Kỳ hủy dự khai mạc Cannes 2022

Diễn viên Lý Nhã Kỳ hủy lịch đi Pháp dự khai mạc Cannes để ở nhà quảng bá thêm cho phim "Kẻ thứ ba". - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác